OPATŘENÍ MZ ČR - nošení roušek

Vzhledem k opatření MZ ČR ze dne 9.9.2020 a povinnosti nošení roušek, budou mít všichni účastníci našich kurzů roušku až do prostoru šaten. Ze šaten na bazén již děti odcházejí bez roušky. 

V případě, že by vedení bazénu zavedlo jiné opatření, tak prosíme všechny o jeho dodržování.

Děkujeme za spolupráci.