Tento kurz navazuje na kurzy plavání v dětském bazénu. Kurz je rozdělen na dvě skupiny: 
 
NEPLAVCI  A - v této skupině budou děti plavat část hodiny na malém bazénu a část hodiny na velkém bazénu. Na základě doporučení instruktora budou přesunuty do PŘÍPRAVKY D.  Děti v této skupině procházejí dětskými šatnami a začátek i konec kurzu mají vždy v dětském bazénu. 
 
PŘÍPRAVKA D - jedná se o pokročilejší děti, které plavou převážně na velkém bazénu a malý bazén navštěvují již méně. Děti v této skupině procházejí přes hlavní šatny, začátek a konec hodiny mají vždy ve velkém bazénu. Na základě doporučení instruktora se děti následně posouvají do dalších skupin na velkém bazénu. 
 
Do těchto skupin jsou děti přeřazováni na základě doporučení instruktora.