Kurzy plavání

Kurzy plavání probíhají vždy od září až do června ve dnech úterý 16:00 - 17:00 a 17:00- 18:00, středa 16:00 -17:00 a čtvtek 16:00 - 17:00. 
Všechny kurzy probíhají v malém bazénu plaveckého stadionu v Českých Budějovicích. 
 
Kurzy jsou určeny pro děti od 4 let přibližně pro děti do 10 let, tento věk není podmínkou, vždy záleží jaké plavecké dovednosti Vaše dítě ovládá. 
Děti jsou v kurzu rozděleny do skupin dle svých dovedností.