Pravidla kurzů

1. Před první hodinou kurzu je každý povinen pročíst pravidla do kurzu a podepsat přihlášku do klubu (kurzu), která bude k podpisu v prostorách malého bazénu.

2. Lekce probíhají vždy v čase od 16:00 do 17:00 nebo od 17:00 do 18:00 (mimo středu) v prostorách malého bazénu plaveckého stadionu.

3. Vstup do šaten je umožněn 10 minut před zahájením lekce a to až po provedení docházky u instruktora.

4. Po ukončení lekce je 15 minut na opuštění prostor malého bazénu a šaten. Důvodem je konání jiných kurzů a tréninků, probíhajících v malém bazénu. Po ukončení lekce není účestníkům kurzu dovolen vstup na tobogán, výřivky ani do velkého bazénu.

5. Rodičům (doprovodu) je povolen vstup k bazénu pouze přes hlavní vchod a to po zakoupení vlastní vstupenky na PS. Každý musí mít věci na převlečení nebo plavky (vše vyplývá z lázeňského řádu PS) - ve venkovním oblečení (kalhoty, košile atd.) je vstup na bazén ZAKÁZÁN.

6. Doprovod, může dítěti pomoci v šatně a ve sprše, poté jej předat instruktorům. Stejně postupuje i v případě ukončení lekce.

7. Předání dětí instruktorům probíhá ve výstupu ze šaten do dětského bazénu, ale není možné se v prostorách bazénu a šaten zdržovat déle, než po dobu nutnou.

8. Na plaveckou výuku děti budou potřebovat plavky, mýdlo, ručník. Je na Vás zda přibalíte plaveckou čepici, plavecké brýle či pantofle.

9. Dítě po ukončení hodiny MUSÍ opustit plavecký stadión opět dětskými šatnami, není dovoleno chodit s dítětem přes hlavní vchod.

10. V případě, že bude chtít dítě s doprovodem projít přes hlavní vstup, je nutné dítěti zakoupit platnou vstupenku na pokladně plaveckého stadionu a projít obě cesty přes hlavní vchod. Cena kurzovného se v takovémto případě nemění.

11. Pokud se dítě z jakýchkoliv důvodů nebude moct zúčastnit některé lekce, žádáme o včasnou omluvu (min. 1 hodinu před začátkem lekce), čímž si zajistíte možnost náhrady,
v opačném případě Vám lekce propadá.

12. Nerespektování těchto pravidel účastníků kurzu může být důvodem k vyloučení z kurzu (klubu) a to bez nároku na vrácení kurzovného.


Ceny kurzů

Kurz pro děti

Celková cena se odvíjí od počtu lekcí daného kurzu

200 Kč / lekce

Kurz pro dospělé

Celková cena se odvíjí od počtu lekcí daného kurzu

200 Kč / lekce

Individuální lekce s instruktorem

Nezahrnuje vstupné na plavecký stadion

Individuální lekce poskytujeme dle aktuálních personálních možností.

450 Kč / 60 minut