OMLUVY a náhradní hodiny

  1. Pokud se dítě z jakýchkoliv důvodů nebude moct zúčastnit některé lekce, žádáme o včasnou omluvu (min. 1 hodinu před začátkem lekce).
  2. Nahradit si můžete každou řádně omluvenou hodinu v probíhajícím kurzu nebo následujícím uhrazeném kurzu.
  3. Hodiny omlouvejte formou SMS na čísle 777 977 297 nebo na email neplavci@plavani-cb.cz
  4. Omluva bude obsahovat: jméno a příjmení dítěte, datum a čas kurzu.
  5. Naše kurzy probíhají v úterý 16-17 a 17-18, středa 16-17, čtvrtek 16-17 a 17-18 v těchto termínech je možné přijít na náhradní hodiny.
  6. Náhradní hodinu si můžete domluvit u docházky před Vaším kurzem plavání, na tel. 777 977 297 nebo na emailu neplavci@plavani-cb.cz.